Skannet arkivmateriale

Hadeland og Valdres fogderi, Fogdemanntall 4, 1664


Viktig melding

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Hadeland og Valdres fogderi

(mangler)

Gran prestegjeld

1664.05.12

Brandbu fjerding

(2-3)

Gran prestegjeld

1664.05.12

Tingelstad fjerding, Gran fjerding

(6-7)

Gran prestegjeld

1664.05.12

Gran fjerding

(8-9)

Gran prestegjeld

1664.05.12

Nordre Ålen, Søndre Ålen

(10-11)

Gran prestegjeld

1664.05.12

Søndre Ålen

(12-13)

Jevnaker prestegjeld

1664.05.12

Lunner fjerding

(14-15)

Jevnaker prestegjeld

1664.05.12

Jevnaker fjerding

(16-17)

Toten prestegjeld

1664.05.12

Vik fjerding

(20-21)

Toten prestegjeld

1664.05.12

Alvestad fjerding

(24-25)

Toten prestegjeld

1664.05.12

Hof fjerding

(28-29)

Toten prestegjeld

1664.05.12

Kolbu fjerding

(32-33)

Vardal prestegjeld

1664.05.12

(34-35)

Biri prestegjeld

1664.05.12

(38-39)

Land prestegjeld

1664.05.12

(42-43)

Aurdal prestegjeld

1664.05.12

(50-51)

Slidre prestegjeld

1664.05.12

(60-61)

Vang prestegjeld

1664.05.12

(68-69)

1664.12.12

(80-81)

Gran prestegjeld

1664.12.12

Brandbu fjerding

(82-83)

Gran prestegjeld

1664.12.12

Tingelstad fjerding

(88-89)

Gran prestegjeld

1664.12.12

Gran fjerding

(94-95)

Gran prestegjeld

1664.12.12

Nordre Ålen

(102-103)

Gran prestegjeld

1664.12.12

Søndre Ålen

(104-105)

Gran prestegjeld

1664.12.12

Bjørge fjerding

(106-107)

Jevnaker prestegjeld

1664.12.12

Lunner fjerding

(108-109)

Jevnaker prestegjeld

1664.12.12

Jevnaker fjerding

(114-115)

Toten prestegjeld

1664.12.12

Vik fjerding

(122-123)

Toten prestegjeld

1664.12.12

Alvestad fjerding

(130-131)

Toten prestegjeld

1664.12.12

Hof fjerding

(138-139)

Toten prestegjeld

1664.12.12

Kolbu fjerding

(146-147)

Biri prestegjeld

1664.12.12

(158-159)

Vardal prestegjeld

1664.12.12

(176-177)

Land prestegjeld

1664.12.12

(186-187)

Aurdal prestegjeld

1664.12.12

(206-207)

Slidre prestegjeld

1664.12.12

(230-231)

Vang prestegjeld

1664.12.12

(250-251)

Avskrift av Summarum

1664

(272-273)

Gudbrandsdalen fogderi

Manntall mangler

(294-295)