Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi, Øvre Romerike fogderi, Fogdemanntall 2, 1664


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Aker fogderi

1664.01.14

(1)

Aker prestegjeld

1664.01.14

Aker sogn

(4-5)

Asker prestegjeld

1664.01.14

Asker sogn

(26-27)

Asker prestegjeld

1664.01.14

Vestre Bærum sogn

(34-35)

Asker prestegjeld

1664.01.14

Østre Bærum sogn

(40-41)

Follo fogderi

1664.01-02

(50-51)

Kråkstad prestegjeld

1664.01.21

Kråkstad sogn

(54-55)

Kråkstad prestegjeld

1664.01.21

Ski sogn

(58-59)

Ås prestegjeld

1664.01.??

Ås sogn

(62-63)

Ås prestegjeld

1664.01.??

Kroer sogn

(66-67)

Ås prestegjeld

1664.01.??

Nordby sogn

(68-69)

Ås prestegjeld

1664.01.??

Frogn sogn

(70-71)

Vestby prestegjeld

1664.01.30

Vestby sogn

(74-75)

Vestby prestegjeld

1664.01.30

Såner sogn

(78-79)

Vestby prestegjeld

1664.01.30

Garder sogn

(80-81)

Nesodden prestegjeld

1664.02.08

(82-83)

1664.12.28

(92-93)

Kråkstad prestegjeld

1664.12.28

Kråkstad sogn

(94-95)

Kråkstad prestegjeld

1664.12.28

Ski sogn

(102-103)

Vestby prestegjeld

1664.12.28

Vestby sogn

(112-113)

Vestby prestegjeld

1664.12.28

Såner sogn

(120-121)

Vestby prestegjeld

1664.12.28

Garder sogn

(124-125)

Ås prestegjeld

1664.12.28

Ås sogn

(128-129)

Ås prestegjeld

1664.12.28

Kroer sogn

(136-137)

Ås prestegjeld

1664.12.28

Nordby sogn

(138-139)

Ås prestegjeld

1664.12.28

Frogn sogn

(142-143)

Nesodden prestegjeld

1664.12.28

(148-149)

Nedre Romerike fogderi

1664.09-10

(156-157)

Fet prestegjeld

1664.09.20

(160-161)

Skedsmo prestegjeld

1664.09.22

(172-173)

Sørum prestegjeld

1664.09.26

(192-193)

Aurskog prestegjeld

1664.09.30

(204-205)

Høland prestegjeld

1664.10.03

(216-217)

Enebakk prestegjeld

1664.10.03

(236-237)

Øvre Romerike fogderi

1664.10

(254-255)

Gjerdrum prestegjeld

1664.10.19

(258-259)

Nannestad prestegjeld

1664.10.21

(268-269)

Eidsvoll prestegjeld

1664.10.10

(284-285)

Nes prestegjeld

1664.10.13

(304-305)

Ullensaker prestegjeld

1664.10.17

(322-323)

Avskrift av Summarum

1664.10

(354-355)