Skannet arkivmateriale

Titus Bülches og andres bemerkninger til manntallene, Prestemanntall 37, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Bemerkninmger

(1)

Bemerkninger

(2-3)