Skannet arkivmateriale

Lofoten og Vesterålen prosti, Senja prosti, Troms prosti, Prestemanntall 36, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Lofoten og Vesterålen prosti

(1)

Værøy og Røst prestegjeld

(1)

Værøy og Røst prestegjeld

1666

Værøy sogn

(4-5)

Værøy og Røst prestegjeld

1666

Røst sogn

(8-9)

Værøy og Røst prestegjeld

1666

Svar på Titus Bülches postulata

(12-13)

Buksnes prestegjeld

(18-19)

Buksnes prestegjeld

1666.04.08

Borge sogn

(20-21)

Buksnes prestegjeld

1666.04.08

Valberg sogn

(30-31)

Buksnes prestegjeld

1666.04.08

Svar på Titus Bülches postulata

(34-35)

Buksnes prestegjeld

1666.04.22

Buksnes sogn

(40-41)

Buksnes prestegjeld

1666.04.22

Hol sogn

(50-51)

Buksnes prestegjeld

1666.04.22

Flakstad sogn

(54-55)

Buksnes prestegjeld

1666.04.22

Svar på Titus Bülches postulata

(62-63)

Hadsel prestegjeld

(68-69)

Hadsel prestegjeld

1666.03.02

Hadsel sogn

(70-71)

Hadsel prestegjeld

1666.03.02

Sortland sogn

(88-89)

Hadsel prestegjeld

1666.03.02

Svar på Titus Bülches postulata

(92-93)

Bø prestegjeld

(100-101)

Bø prestegjeld

1666.04.02

Bø sogn

(102-103)

Bø prestegjeld

1666.04.02

Malnes sogn

(110-111)

Bø prestegjeld

1666.04.02

Svar på Titus Bülches postulata

(114-115)

Øksnes prestegjeld

(118-119)

Øksnes prestegjeld

1666.04.02

Øknes sogn

(120-121)

Øksnes prestegjeld

1666.04.02

Langenes sogn

(134-135)

Øksnes prestegjeld

1666.04.02

Svar på Titus Bülches postulata

(136-137)

Dverberg prestegjeld

(140-141)

Dverberg prestegjeld

1666.05.12

Dverberg sogn

(142-143)

Senja prosti

(150-151)

Trondenes prestegjeld

(152-153)

Trondenes prestegjeld

1650.09.15

Trondenes sogn: Inventarfortegnelse

(154-155)

Trondenes prestegjeld

1666.04.28

Trondenes sogn: Svar på Titus Bülches postulata

(159-160)

Trondenes prestegjeld

1666.04.28

Trondenes sogn: Rente og innkomst lagt til bispen

(169-170)

Trondenes prestegjeld

1665.05.09

Trondenes sogn: Svar på Titus Bülches postulata

(187-188)

Trondenes prestegjeld

1665.05.09

Trondenes sogn: Manntall

(191-192)

Trondenes prestegjeld

1666.08.06

Trondenes sogn: Manntall

(203-204)

Trondenes prestegjeld

1666.04.18

Kvæfjord sogn: Svar på Titus Bülches postulata

(239-240)

Trondenes prestegjeld

1666.04.18

Kvæfjord sogn: Manntall

(245-246)

Trondenes prestegjeld

1665.04.26

Bjarkøy sogn: Svar på Titus Bülches postulata

(261-262)

Trondenes prestegjeld

1665.04.26

Bjarkøy sogn: Manntall

(265-266)

Trondenes prestegjeld

1666 (?)

Torsken og Gryllefjord sogn: Manntall

(271-272)

Trondenes prestegjeld

1666.06.05

Berg sogn: Manntall

(281-282)

Trondenes prestegjeld

1666.04.25

Hillesøy sogn: Manntall

(291-292)

Trondenes prestegjeld

1666.07.04

Hillesøy sogn: Manntall

(309-310)

Ibestad prestegjeld

(325-326)

Ibestad prestegjeld

1666.05.16

Ibestad sogn

(327-328)

Ibestad prestegjeld

1666.05.16

Dyrøy sogn

(337-338)

Ibestad prestegjeld

1666.05.16

Tranøy sogn

(341-342)

Ibestad prestegjeld

1666.05.16

Lenvik sogn

(345-346)

Ibestad prestegjeld

1666.05.16

Svar på Titus Bülches postulata

(351-352)

Ibestad prestegjeld

1666.06.28

Ibestad sogn

(359-360)

Ibestad prestegjeld

1666.06.28

Dyrøy sogn

(367-368)

Ibestad prestegjeld

1666.06.28

Tranøy sogn

(369-370)

Ibestad prestegjeld

1666.06.28

Lenvik sogn

(373-374)

Ibestad prestegjeld

1666.05.28

Svar på Titus Bülches postulata

(383-384)

Tromsø prosti

(399-400)

Tromsø prestegjeld

(401-402)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Svar på Titus Bülches postulata

(403-404)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Tromsø sogn

(410-411)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Melvik sogn, Helgøy sogn

(420-421)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Helgøy sogn

(422-423)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Karlsøy sogn

(424-425)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Skjervøy sogn

(430-431)

Tromsø prestegjeld

1666.06.27

Finnemanntall

(432-433)