Skannet arkivmateriale

Innherad prosti, Prestemanntall 33, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Innherred prosti

Ytterøy prestegjeld

(1)

Ytterøy prestegjeld

1664.12.13

Ytterøy sogn

(4-5)

Ytterøy prestegjeld

1664.12.13

Mosvik sogn

(8-9)

Ytterøy prestegjeld

1664.12.13

Svar på Titus Bülches postulata

(10-11)

Ytterøy prestegjeld

1666.03.16

Ytterøy sogn

(18-19)

Ytterøy prestegjeld

1666.03.16

Mosvik sogn

(24-25)

Ytterøy prestegjeld

1666.03.16

Svar på Titus Bülches postulata

(28-29)

Inderøy prestegjeld

(40-41)

Inderøy prestegjeld

1665.12.13

Sakshaug sogn

(46-47)

Inderøy prestegjeld

1665.12.13

Hustad sogn

(54-55)

Inderøy prestegjeld

1665.12.13

Røren (Salberg) sogn

(56-57)

Inderøy prestegjeld

1665.12.13

Verran sogn

(58-59)

Inderøy prestegjeld

1665.12.13

Svar på Titus Bülches postulata

(60-61)

Inderøy prestegjeld

1666

Sakshaug sogn

(74-75)

Inderøy prestegjeld

1666

Hustad sogn

(84-85)

Inderøy prestegjeld

1666

Røren (Salberg) sogn

(86-87)

Inderøy prestegjeld

1666

Verran sogn

(90-91)

Sparbu prestegjeld

(100-101)

Sparbu prestegjeld

1665.01.08

Oppem tinglag

(104-105)

Sparbu prestegjeld

1665.01.08

Ålberg tinglag

(106-107)

Sparbu prestegjeld

1665.01.08

Helde tinglag

(108-109)

Sparbu prestegjeld

1665.01.08

Skei tinglag

(110-111)

Sparbu prestegjeld

1665.01.08

Svar på Titus Bülches postulata

(112-113)

Sparbu prestegjeld

1664

Tienderegister

(120-121)

Sparbu prestegjeld

1666

Oppem tinglag

(158-159)

Sparbu prestegjeld

1666

Ålberg tinglag

(162-163)

Sparbu prestegjeld

1666

Helde tinglag

(164-165)

Sparbu prestegjeld

1666

Skei tinglag

(168-169)

Sparbu prestegjeld

1666

Svar på Titus Bülches postulata

(172-173)

Stod prestegjeld

(184-185)

Stod prestegjeld

1664.12.28

Svar på Titus Bülches postulata

(190-191)

Stod prestegjeld

1665.03.10

Forr sogn

(198-199)

Stod prestegjeld

1665.03.10

Kirkol sogn, Kvam sogn

(202-203)

Stod prestegjeld

1665.03.10

Følling sogn

(204-205)

Stod prestegjeld

1665.03.10

Egge sogn

(206-207)

Stod prestegjeld

1665.03.10

Svar på Titus Bülches postulata

(208-209)

Stod prestegjeld

1664

Tienderegister

(212-213)

Stod prestegjeld

1666.04.03

Forr sogn

(224-225)

Stod prestegjeld

1666.04.03

Kirkol sogn

(230-231)

Stod prestegjeld

1666.04.03

Kvam sogn

(234-235)

Stod prestegjeld

1666.04.03

Følling sogn

(236-237)

Stod prestegjeld

1666.04.03

Egge sogn

(238-239)

Beitstad prestegjeld

(248-249)

Beitstad prestegjeld

1664.12.29

Beistad prestegjeld

(252-253)

Beitstad prestegjeld

1664.12.29

Svar på Titus Bülches postulata

(276-277)

Beitstad prestegjeld

1664.12.29

Beitstad prestegjeld

(278-279)

Beitstad prestegjeld

1666.02.14

Svar på Titus Bülches postulata

(288-289)

Beitstad prestegjeld

1666.02.14

Solberg sogn

(311-312)

Beitstad prestegjeld

1666.02.14

Ede (Ås, Namdalseid) sogn

(329-330)

Beitstad prestegjeld

1666.02.14

Bartnes (Malme) sogn

(339-340)

Beitstad prestegjeld

1666.02.14

Latun sogn

(345-346)

Beitstad prestegjeld

1665

Døde og bortreiste

(351-352)

Snåsa prestegjeld

(357-358)

Snåsa prestegjeld

1664.12.07

Snåsa sogn

(361-362)

Snåsa prestegjeld

1664.12.07

Sørli sogn, Nordli sogn

(367-368)

Snåsa prestegjeld

1664.12.07

Svar på Titus Bülches postulata

(369-370)

Snåsa prestegjeld

1666

Svar på Titus Bülches postulata

(371-372)

Snåsa prestegjeld

1666

Snåsa sogn

(385-386)

Snåsa prestegjeld

1666

Sørli sogn, Nordli sogn

(391-392)

Summeringer

(393-394)