Skannet arkivmateriale

Nordmøre prosti, Prestemanntall 28, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Nordmøre prosti

Tingvoll prestegjeld

(1)

Tingvoll prestegjeld

1665.01.02

Tingvoll sogn

(6-7)

Tingvoll prestegjeld

1665.01.02

Frei sogn, Øre sogn

(30-31)

Tingvoll prestegjeld

1665.01.02

Svar på Titus Bülches postulata

(52-53)

Tingvoll prestegjeld

1665.03.22

Svar på Titus Bülches postulata

(68-69)

Tingvoll prestegjeld

1666.03.27

(72-73)

Tingvoll prestegjeld

1666.03.27

Svar på Titus Bülches postulata

(104-105)

Kvernes prestegjeld

(106-107)

Kvernes prestegjeld

1664.12.29

Bremsnes sogn

(110-111)

Kvernes prestegjeld

1664.12.29

Kvernes sogn

(122-123)

Kvernes prestegjeld

1664.12.29

Kornstad sogn

(134-135)

Kvernes prestegjeld

1664.12.29

Grip fiskevær

(152-153)

Kvernes prestegjeld

1665.01.04

Svar på Titus Bülches postulata

(154-155)

Kvernes prestegjeld

1666.03.30

Kvernes sogn

(158-159)

Kvernes prestegjeld

1666.03.30

Bremsnes sogn

(168-169)

Kvernes prestegjeld

1666.03.30

Kornstad sogn

(182-183)

Kvernes prestegjeld

1666.03.30

Grip fiskevær

(202-203)

Kvernes prestegjeld

1666.03.30

Svar på Titus Bülches postulata

(206-207)

Kvernes prestegjeld

1664.03.30

Svar på Titus Bülches postulata

(212-213)

Kvernes prestegjeld

1666.03.30

Svar på Titus Bülches postulata

(236-237)

Kvernes prestegjeld

1666.04.19

Svar på Titus Bülches postulata

(246-247)

Kvernes prestegjeld

1665

Fødte, døde og bortreiste

(258-259)

Kvernes prestegjeld

1666.04.19

Svar på Titus Bülches postulata

(266-267)

Sunndal prestegjeld

(282-283)

Sunndal prestegjeld

1664.12.12

Øksendal sogn, Hov sogn, Løken sogn

(286-287)

Sunndal prestegjeld

1666.03.24

Øksendal sogn, Hov sogn, Løken sogn

(308-309)

Sunndal prestegjeld

1666.03.26

Svar på Titus Bülches postulata

(324-325)