Skannet arkivmateriale

Ryfylke prosti, Prestemanntall 19, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Ryfylke prosti

Vikedal prestegjeld

(1)

Vikedal prestegjeld

1663.07.01

Svar på Titus Bülches postulata

(2-3)

Vikedal prestegjeld

1664.02.12

Vikedal sogn

(18-19)

Vikedal prestegjeld

1664.02.12

Sandeid sogn

(20-21)

Vikedal prestegjeld

1664.02.12

Imsland sogn

(22-23)

Vikedal prestegjeld

1663

Fødte

(26-27)

Vikedal prestegjeld

1666.03.13

(28-29)

Vikedal prestegjeld

1664-1665

Fødte og døde

(44-45)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

(48-49)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

1663.07.01

Svar på Titus Bülches postulata

(52-53)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

1664.01.26

Hinderå (Nerstrand) sogn

(66-67)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

1664.01.26

Sjernarøy sogn

(70-71)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

1665.04.24

Svar på Titus Bülches postulata

(74-75)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

1666.02.16

Hinderå (Nerstrand) sogn

(78-79)

Hinderå (Nerstrand) prestegjeld

1666.02.16

Sjernarøy sogn

(84-85)

Hjelmeland prestegjeld

(90-91)

Hjelmeland prestegjeld

1663.07.01

Svar på Titus Bülches postulata

(94-95)

Hjelmeland prestegjeld

1663.07.01

Hjelmeland sogn

(100-101)

Hjelmeland prestegjeld

1663.07.01

Årdal sogn

(102-103)

Hjelmeland prestegjeld

1663.07.01

Fister sogn

(104-105)

Hjelmeland prestegjeld

1665.01.08

Hjelmeland sogn

(116-117)

Hjelmeland prestegjeld

1665.01.08

Årdal sogn

(120-121)

Hjelmeland prestegjeld

1665.01.08

Fister sogn

(124-125)

Hjelmeland prestegjeld

1666.02.10

Hjelmeland sogn

(128-129)

Hjelmeland prestegjeld

1666.02.10

Årdal sogn

(138-139)

Hjelmeland prestegjeld

1666.02.10

Fister sogn

(146-147)

Jelsa prestegjeld

(156-157)

Jelsa prestegjeld

1663.07.03

Svar på Titus Bülches postulata

(162-163)

Jelsa prestegjeld

1663.07.03

Jelsa sogn

(176-177)

Jelsa prestegjeld

1663.07.03

Sand sogn

(180-181)

Jelsa prestegjeld

1664.01.20

Jelsa sogn

(184-185)

Jelsa prestegjeld

1664.01.20

Sand sogn

(190-191)

Jelsa prestegjeld

1663

Døde og bortreiste

(192-193)

Jelsa prestegjeld

1665.04.20

Svar på Titus Bülches postulata

(196-197)

Jelsa prestegjeld

1666.02.12

Jelsa sogn

(200-201)

Jelsa prestegjeld

1666.02.12

Sand sogn

(216-217)

Suldal prestegjeld

(228-229)

Suldal prestegjeld

1664 (?)

Svar på Titus Bülches postulata

(230-231)

Suldal prestegjeld

1664 (?)

Suldal sogn

(232-233)

Suldal prestegjeld

1664 (?)

Sauda sogn

(236-237)

Suldal prestegjeld

1664 (?)

Røldal sogn

(238-239)

Suldal prestegjeld

1665.05.04

Suldal sogn

(242-243)

Suldal prestegjeld

1665.05.04

Sauda sogn

(250-251)

Suldal prestegjeld

1665.05.04

Røldal sogn

(256-257)

Suldal prestegjeld

1666.04.08

Svar på Titus Bülches postulata

(258-259)

Suldal prestegjeld

1666.03.26

Suldal sogn

(266-267)

Suldal prestegjeld

1666.03.26

Sauda sogn

(274-275)

Suldal prestegjeld

1666.03.26

Røldal sogn

(280-281)

Skjold prestegjeld

(288-289)

Skjold prestegjeld

1664 (?)

Svar på Titus Bülches postulata

(292-293)

Skjold prestegjeld

1664 (?)

Skjold sogn

(296-297)

Skjold prestegjeld

1664 (?)

Vats sogn

(302-303)

Skjold prestegjeld

1664 (?)

Tysvær sogn

(304-305)

Skjold prestegjeld

1665.04.10

Skjold sogn

(310-311)

Skjold prestegjeld

1665.04.10

Vats sogn

(316-317)

Skjold prestegjeld

1665.04.10

Tysvær sogn

(318-319)

Skjold prestegjeld

1666.01.30

Skjold sogn

(322-323)

Skjold prestegjeld

1666.01.30

Vats sogn

(334-335)

Skjold prestegjeld

1666.01.30

Tysvær sogn

(340-341)