Skannet arkivmateriale

Råbyggelag prosti, Prestemanntall 14, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Råbyggelaget prosti

Åmli prestegjeld

(1)

Evje prestegjeld

(66-67)

Setesdalen prestegjeld

(114-115)

Bygland prestegjeld

(166-167)

Summeringer

(220-221)