Skannet arkivmateriale

Bragernes prosti, Prestemanntall 9, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Bragernes prosti

Aker prestegjeld

(1)

Aker prestegjeld

1666.04.10

Aker sogn

(4-5)

Aker prestegjeld

1666.04.10

Svar på Titus Bülches postulata

(22-23)

Asker prestegjeld

(26-27)

Asker prestegjeld

1664 udat.

Asker sogn

(30-31)

Asker prestegjeld

1664 udat.

Vestre Bærum sogn

(46-47)

Asker prestegjeld

1664 udat.

Østre Bærum sogn

(64-65)

Asker prestegjeld

1665.05.26

Svar på Titus Bülches postulata

(80-81)

Asker prestegjeld

1665.01.09

Svar på Titus Bülches postulata

(84-85)

Sigdal prestegjeld

(90-91)

Sigdal prestegjeld

1664 (?)

Eggedal sogn

(92-93)

Sigdal prestegjeld

1664 (?)

Krødsherad sogn

(96-97)

Sigdal prestegjeld

1664 (?)

Sigdal sogn

(100-101)

Sigdal prestegjeld

1665 udat.

Svar på Titus Bülches postulata

(108-109)

Modum prestegjeld

(114-115)

Modum prestegjeld

1666.05.09

Heggen sogn

(118-119)

Modum prestegjeld

1666.05.09

Nykirke sogn

(134-135)

Modum prestegjeld

1666.05.09

Snarum sogn

(140-141)

Modum prestegjeld

1666.12.06

Svar på Titus Bülches postulata

(152-153)

Eiker len og prestegjeld

(160-161)

Eiker len og prestegjeld

1665.01.12

Sanden fjerding

(164-165)

Eiker len og prestegjeld

1665.01.12

Millesvik fjerding

(172-173)

Eiker len og prestegjeld

1665.01.12

Sem fjerding

(176-177)

Eiker len og prestegjeld

1665.01.12

Hedenstad fjerding

(182-183)

Eiker len og prestegjeld

1665.01.12

Fiskum fjerding

(186-187)

Eiker len og prestegjeld

1665.01.12

Ristvet fjerding

(190-191)

Eiker len og prestegjeld

1666.04.20

Sem fjerding

(204-205)

Eiker len og prestegjeld

1666.04.20

Ristvet fjerding

(208-209)

Eiker len og prestegjeld

1666.04.20

Sanden fjerding

(214-215)

Eiker len og prestegjeld

1666.04.20

Millesvik fjerding

(220-221)

Eiker len og prestegjeld

1666.04.20

Hedenstad fjerding

(222-223)

Eiker len og prestegjeld

1666.04.20

Fiskum fjerding

(226-227)

Eiker len og prestegjeld

1665.05.28

Svar på Titus Bülches postulata

(234-235)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

(254-255)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Landfalløya

(258-259)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Bragernes

(260-261)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Liersund

(302-303)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Strømsø

(306-307)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Stranden

(324-325)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Frogner sogn

(328-329)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Tranby sogn

(364-365)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Sylling sogn

(378-379)

Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld

1665.04.27

Svar på Titus Bülches postulata

(388-389)

Røyken prestegjeld

(396-397)

Røyken prestegjeld

1664.10.07

Røyken sogn

(400-401)

Røyken prestegjeld

1664.10.07

Svar på Titus Bülches postulata

(414-415)

Røyken prestegjeld

1666.03.22

Røyken sogn

(426-427)

Røyken prestegjeld

1669.03.30

Svar på Titus Bülches postulata

(438-439)

Hurum prestegjeld

(458-459)

Hurum prestegjeld

1664.10.10

Hurum sogn

(460-461)

Hurum prestegjeld

1664.10.10

Strømm sogn

(468-469)

Hurum prestegjeld

1664.10.10

Svar på Titus Bülches postulata

(476-477)

Hurum prestegjeld

1666.03.22

Hurum sogn

(488-489)

Hurum prestegjeld

1666.03.22

Strømm sogn

(498-499)

Hurum prestegjeld

1666.03.22

Svar på Titus Bülches postulata

(506-507)