Skannet arkivmateriale

Hedmark prosti, Prestemanntall 5, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Hedemarken prosti

(1a)

Elverum prestegjeld

1664.11.22

Elverum sogn

(1b-1c)

Elverum prestegjeld

1664.11.22

Trysil sogn

(10-11)

Elverum prestegjeld

1664.12.10

Svar på Titus Bülches postulata

(14-15)

Åmot prestegjeld

(18-19)

Åmot prestegjeld

1664

Åmot sogn

(20-21)

Åmot prestegjeld

1664

Elvedalen sogn

(24-25)

Åmot prestegjeld

1664

Ytre Rendalen sogn

(28-29)

Åmot prestegjeld

1664

Øvre Rendalen sogn

(32-33)

Åmot prestegjeld

1666.04.14

Åmot sogn

(36-37)

Åmot prestegjeld

1666.04.14

Elvedalen sogn

(40-41)

Åmot prestegjeld

1666.04.14

Ytre Rendalen sogn

(42-43)

Åmot prestegjeld

1666.04.14

Øvre Rendalen sogn

(44-45)

Åmot prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(48-49)

Tynset prestegjeld

(62-63)

Tynset prestegjeld

1664.11.30

Tynset sogn

(66-67)

Tynset prestegjeld

1664.11.30

Tylldalen sogn

(70-71)

Tynset prestegjeld

1664.11.30

Lille Elvedalen sogn

(72-73)

Tynset prestegjeld

1664.11.30

Kvikne sogn

(74-75)

Tynset prestegjeld

1664.11.30

Vingelen sogn

(76-77)

Tynset prestegjeld

1665.05.31

Svar på Titus Bülches postulata

(82-83)

Tynset prestegjeld

1666.01.30

Svar på Titus Bülches postulata

(90-91)

Tynset prestegjeld

1666.03.02

Tynset sogn

(98-99)

Tynset prestegjeld

1666.03.02

Vingelen sogn

(102-103)

Tynset prestegjeld

1666.03.02

Tylldalen sogn

(106-107)

Tynset prestegjeld

1666.03.02

Lille Elvedalen sogn

(108-109)

Tynset prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(114-115)

Romedal prestegjeld

(118-119)

Romedal prestegjeld

1664.09.24

Romedal sogn

(120-121)

Romedal prestegjeld

1664.09.24

Vallset sogn

(126-127)

Romedal prestegjeld

1664.09.24

Svar på Titus Bülches postulata

(132-133)

Romedal prestegjeld

1665.05.20

Svar på Titus Bülches postulata

(134-135)

Romedal prestegjeld

1666.04.24

Romedal sogn

(138-139)

Romedal prestegjeld

1666.04.24

Vallset sogn

(144-145)

Løten prestegjeld

(150-151)

Løten prestegjeld

1664.09.19

Løten sogn

(152-153)

Løten prestegjeld

1665.01.16

Svar på Titus Bülches postulata

(172-173)

Løten prestegjeld

1665.03.29

Svar på Titus Bülches postulata

(176-177)

Løten prestegjeld

1666.03.03

Svar på Titus Bülches postulata

(180-181)

Løten prestegjeld

1666.04.08

Løten sogn

(188-189)

Løten prestegjeld

1665-1666

Fødte

(196-197)

Løten prestegjeld

1665-1666

Døde

(198-199)

Stange prestegjeld

(200-201)

Stange prestegjeld

1664.10.27

Stange sogn

(204-205)

Stange prestegjeld

1664.10.27

Godaker fjerding

(218-219)

Stange prestegjeld

1664.10.27

Ottestad fjerding

(222-223)

Stange prestegjeld

1665.05.30

Svar på Titus Bülches postulata

(234-235)

Stange prestegjeld

1666.03.26

Ottestad fjerding

(242-243)

Stange prestegjeld

1666.03.26

Stange fjerding

(246-247)

Stange prestegjeld

1666.03.26

Godaker fjerding

(252-253)

Vang prestegjeld

(258-259)

Vang prestegjeld

1664.11.27

Furnes fjerding

(262-263)

Vang prestegjeld

1664.11.27

Valum fjerding

(266-267)

Vang prestegjeld

1664.11.27

Hommelstad fjerding

(268-269)

Vang prestegjeld

1664.11.27

Skattum fjerding, Vang fjerding

(270-271)

Vang prestegjeld

1664.11.27

Svar på Titus Bülches postulata

(272-273)

Vang prestegjeld

1666.06.02

Svar på Titus Bülches postulata

(274-275)

Nes prestegjeld

(278-279)

Nes prestegjeld

1664.10.26

Nes sogn

(280-281)

Nes prestegjeld

1664.10.26

Svar på Titus Bülches postulata

(294-295)

Nes prestegjeld

1666.03.15

Nes sogn

(302-303)

Nes prestegjeld

1666.03.15

Svar på Titus Bülches postulata

(316-317)

Ringsaker prestegjeld

(328-329)

Ringsaker prestegjeld

1664

Refling fjerding

(332-333)

Ringsaker prestegjeld

1664

Berg fjerding

(336-337)

Ringsaker prestegjeld

1664

Redalen fjerding

(342-343)

Ringsaker prestegjeld

1664

Skappel fjerding

(344-345)

Ringsaker prestegjeld

1664

Veldre fjerding

(348-349)

Ringsaker prestegjeld

1664

Ring fjerding

(358-359)

Ringsaker prestegjeld

1664

Brøttum fjerding

(364-365)

Ringsaker prestegjeld

1666.03.15

Ringsaker sogn

(372-373)