Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike prosti, Prestemanntall 4, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Øvre Romerike prosti

Gjerdrum prestegjeld

(1)

Gjerdrum prestegjeld

1664.12.08

Gjerdrum sogn

(2-3)

Gjerdrum prestegjeld

1665.12.30

Gjerdrum sogn

(14-15)

Gjerdrum prestegjeld

1664.12.08

Svar på Titus Bülches postulata

(28-29)

Ullensaker prestegjeld

(32-33)

Ullensaker prestegjeld

1664

Ullensaker sogn

(36-37)

Ullensaker prestegjeld

1666.03.19

Ullensaker sogn

(56-57)

Ullensaker prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(82-83)

Nes prestegjeld

(84-85)

Nes prestegjeld

1664.09.28

Nes sogn

(88-89)

Nes prestegjeld

1664.09.28

Udnes sogn

(106-107)

Nes prestegjeld

1664.09.28

Fenstad sogn

(116-117)

Nes prestegjeld

1664.10.22

Svar på Titus Bülches postulata

(130-131)

Nes prestegjeld

1666.02.26

Nes sogn

(150-151)

Nes prestegjeld

1666.02.26

Udnes sogn

(172-173)

Nes prestegjeld

1666.02.26

Fenstad sogn

(182-183)

Eidsvoll prestegjeld

(196-197)

Eidsvoll prestegjeld

1664.11.24

Eidsvoll sogn

(200-201)

Eidsvoll prestegjeld

1664.11.24

Feiring sogn, Hurdal sogn

(208-209)

Eidsvoll prestegjeld

1664.11.24

Hurdal sogn

(210-211)

Eidsvoll prestegjeld

1664.11.24

Svar på Titus Bülches postulata

(226-227)

Nannestad prestegjeld

(234-235)

Nannestad prestegjeld

1664.10.04

Nannestad sogn

(238-239)

Nannestad prestegjeld

1664.10.04

Bjerke sogn

(244-245)

Nannestad prestegjeld

1664.10.04

Holter sogn

(250-251)

Nannestad prestegjeld

1665.07.21

Svar på Titus Bülches postulata

(270-271)

Nannestad prestegjeld

1666.03.07

Nannestad sogn

(278-279)

Nannestad prestegjeld

1666.03.07

Holter sogn

(290-291)

Nannestad prestegjeld

1666.03.07

Svar på Titus Bülches postulata

(298-299)

Vinger prestegjeld

(302-303)

Vinger prestegjeld

1664.09.14

Vinger sogn, Midtskog sogn

(306-307)

Vinger prestegjeld

1664.09.14

Svar på Titus Bülches postulata

(324-325)

Vinger prestegjeld

1669.05.18

Svar på Titus Bülches postulata

(328-329)

Strøm prestegjeld (Odalen)

(332-333)

Strøm prestegjeld (Odalen)

1664.10.30

Strøm prestegjeld

(334-335)

Strøm prestegjeld (Odalen)

1664.10.30

Svar på Titus Bülches postulata

(354-355)

Grue prestegjeld

(362-363)

Grue prestegjeld

1664.10.31

Grue sogn

(364-365)

Grue prestegjeld

1664.10.31

Svar på Titus Bülches postulata

(388-390)

Hof prestegjeld

(393-394)

Hof prestegjeld

1665.05.01

Hof sogn

(397-398)

Hof prestegjeld

1665.05.01

Svar på Titus Bülches postulata

(413-414)