Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike prosti, Prestemanntall 3, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Nedre Romerike prosti

Aurskog prestegjled

(1)

Aurskog prestegjeld

1664

Aurskog sogn

(2-3)

Aurskog prestegjeld

1664

Blaker sogn

(8-9)

Aurskog prestegjeld

1664.10.15

Svar på Titus Bülches postulata

(14-15)

Aurskog prestegjeld

1664.11.16

Svar på Titus Bülches postulata

(18-19)

Aurskog prestegjeld

1666.03.15

Aurskog sogn

(24-25)

Aurskog prestegjeld

1666.03.15

Blaker sogn

(36-37)

Aurskog prestegjeld

1666.03.15

Svar på Titus Bülches postulata

(42-43)

Høland prestegjeld

(44-45)

Høland prestegjeld

1664.10.05

Løken sogn, Hemnes sogn

(46-47)

Høland prestegjeld

1666.03.12

Løken sogn

(70-71)

Høland prestegjeld

1666.03.12

Hemnes sogn

(86-87)

Høland prestegjeld

1666.03.12

Innflyttere

(98-99)

Høland prestegjeld

1666.03.12

Fødte

(100-101)

Høland prestegjeld

1666.03.12

Svar på Titus Bülches postulata

(102-103)

Enebakk prestegjeld

(110-111)

Enebakk prestegjeld

1664.09.27

Enebakk sogn

(114-115)

Enebakk prestegjeld

1666.03.23

Enebakk sogn

(136-137)

Enebakk prestegjeld

1666.03.23

Svar på Titus Bülches postulata

(160-161)

Fet prestegjeld

(164-165)

Fet prestegjeld

1664.10.18

Fet sogn

(168-169)

Fet prestegjeld

1664.10.18

Rælingen sogn

(178-179)

Fet prestegjeld

1664.10.18

Svar på Titus Bülches postulata

(182-183)

Fet prestegjeld

1665.09.06

Fet sogn

(188-189)

Fet prestegjeld

1665.09.06

Rælingen sogn

(194-195)

Fet prestegjeld

1666

Fet sogn

(196-197)

Fet prestegjeld

1666

Rælingen sogn

(206-207)

Sørum prestegjeld

(210-211)

Sørum prestegjeld

1664.10.10

Sørum sogn, Frogner sogn

(214-215)

Sørum prestegjeld

1666.03.12

Sørum sogn

(228-229)

Sørum prestegjeld

1666.03.12

Frogner sogn

(240-241)

Skedsmo prestegjeld

(248-249)

Skedsmo prestegjeld

1664.10.20

Skedsmo prestegjeld

(250-251)

Skedsmo prestegjeld

1666.04.06

Skedsmo sogn

(270-271)

Skedsmo prestegjeld

1666.04.06

Nittedal sogn

(282-283)

Skedsmo prestegjeld

1666.04.06

Lørenskog sogn

(286-287)

Skedsmo prestegjeld

1666.04.06

Hakadal sogn

(290-291)

Skedsmo prestegjeld

1669.05.14

Takst og besiktigelse over Skedsmo kirke

(294-295)