Skannet arkivmateriale

Nedre Borgesyssel prosti, Prestemanntall 1, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Nedre Borgesyssel prosti

Idd prestegjeld

mangler

(1)

Berg prestegjeld

(4-5)

Berg prestegjeld

1665

Berg sogn

(8-9)

Berg prestegjeld

1665

Rokke sogn

(22-23)

Berg prestegjeld

1665

Svar på Titus Bülches postulata

(34-35)

Skjeberg prestegjeld

(50-51)

Skjeberg prestegjeld

1664.01.19

Skjeberg sogn

(54-55)

Skjeberg prestegjeld

1664.01.19

Ullerød sogn

(58-59)

Skjeberg prestegjeld

1664.01.19

Ingedal sogn

(60-61)

Skjeberg prestegjeld

1664.10.13

Skjeberg sogn

(64-65)

Skjeberg prestegjeld

1664.10.13

Ullerød sogn

(76-77)

Skjeberg prestegjeld

1664.10.13

Ingedal sogn

(84-85)

Skjeberg prestegjeld

1664.10.13

Skjeberg prestebords jordebok

(100-101)

Skjeberg prestegjeld

1666.03.02

Skjeberg sogn

(116-117)

Skjeberg prestegjeld

1666.03.02

Ullerød sogn

(132-133)

Skjeberg prestegjeld

1666.03.02

Ingedal sogn

(140-141)

Skjeberg prestegjeld

1666.03.02

Husmenn hos adelen

(150-151)

Skjeberg prestegjeld

1666.03.02

Statistikk

(154-155)

Hvaler prestegjeld

(156-157)

Hvaler prestegjeld

1664.10.06

Hvaler sogn

(158-159)

Hvaler prestegjeld

1665.04.20

Svar på Titus Bülches postulata

(164-165)

Hvaler prestegjeld

1666

Hvaler sogn

(168-169)

Borge prestegjeld

(176-177)

Borge prestegjeld

1664.09.27

Borge sogn

(178-179)

Borge prestegjeld

1664.09.29

Torsnes sogn

(191-192)

Borge prestegjeld

1664.09.12

Svar på Titus Bülches postulata

(197-198)

Borge prestegjeld

1664.03.19

Svar på Titus Bülches postulata

(205-206)

Borge prestegjeld

1666.02.21

Borge sogn

(209-210)

Borge prestegjeld

1666.02.21

Torsnes sogn

(217-218)

Borge prestegjeld

1664-1665

Fødte og døde

(221-222)

Fredrikstad prestegjeld

(223-224)

Fredrikstad prestegjeld

1664.10.10

Varteig sogn

(225-226)

Fredrikstad prestegjeld

1664.10.10

Svar på Titus Bülches postulata

(233-234)

Fredrikstad prestegjeld

1666.03.15

Varteig sogn

(245-246)

Tune prestegjeld

(253-254)

Tune prestegjeld

1664.10.03

Tune sogn

(255-256)

Tune prestegjeld

1664.10.03

Glemmen sogn

(275-276)

Tune prestegjeld

1664.10.03

Rolvsøy

(277-278)

Tune prestegjeld

1664.10.03

Kråkerøy

(279-280)

Tune prestegjeld

1664.10.03

Svar på Titus Bülches postulata

(283-284)

Tune prestegjeld

1666

Tune sogn

(291-292)

Tune prestegjeld

1666

Glemmen sogn med Kråkerøy

(321-322)

Tune prestegjeld

1666

Svar på Titus Bülches postulata

(335-336)

Onsøy prestegjeld

(347-348)

Onsøy prestegjeld

1664.09.30

Onsøy sogn

(349-350)

Onsøy prestegjeld

1664.09.30

Svar på Titus Bülches postulata

(365-366)

Onsøy prestegjeld

1666.02.26

Onsøy sogn

(371-372)

Onsøy prestegjeld

1665

Døde og bortreiste

(383-384)

Onsøy prestegjeld

1666.02.26

Svar på Titus Bülches postulata

(387-388)

Råde prestegjeld

(397-398)

Råde prestegjeld

1664.01.27

Råde sogn

(399-400)

Råde prestegjeld

1664.12.29

Råde sogn

(407-408)

Råde prestegjeld

1664.12.29

Svar på Titus Bülches postulata

(417-418)

Råde prestegjeld

1666.03.17

Råde sogn

(421-422)

Råde prestegjeld

1669.02.20

Svar på Titus Bülches postulata

(441-442)

Våler prestegjeld

(445-446)

Våler prestegjeld

1664.01.19

Våler sogn

(447-448)

Våler prestegjeld

1664.01.19

Svinndal sogn

(451-452)

Våler prestegjeld

1664.01.19

Svar på Titus Bülches postulata

(453-454)

Våler prestegjeld

1664.10.05

Våler sogn

(455-456)

Våler prestegjeld

1664.10.05

Svinndal sogn

(463-464)

Våler prestegjeld

1664.10.27

Svar på Titus Bülches postulata

(467-468)

Våler prestegjeld

1666.03.10

Våler sogn

(475-476)

Våler prestegjeld

1666.03.10

Svinndal sogn

(485-486)

Våler prestegjeld

1666

Fødte og døde

(493-494)

Rygge prestegjeld

(497-498)

Rygge prestegjeld

1664

Rygge sogn

(499-500)

Rygge prestegjeld

1664

Moss sogn

(505-506)

Rygge prestegjeld

1666.04.18

Rygge sogn

(515-516)

Rygge prestegjeld

1666.04.18

Moss sogn

(529-530)

Rygge prestegjeld

1666.02.19

Svar på Titus Bülches postulata

(535-536)