Skannet arkivmateriale

Bowman, James, Kontobok og skiftepapirer m.m., stykke 2.2, 1731 - 1732


Skifteakt etter James Bowman

17.08.1731

(2)

07.05.1732

(25)