Skannet arkivmateriale

5. departement for finans-, handels- og tollfaget, Bilag til journalene, stykke 14, 1814


Forvalter Arnesens regnskap

Kvittanse

(3)

Annotasjoner

(4)

Ekstrakt

(5)

Riksforsamlingen på Eidsvoll - debet og kredit

(14)

Litra A: Generelle utgifter

(15)

Litra B: Losjiutgifter

(26)

Vedlegg til litra B: Regninger fra bønder

(28)

Gjenpart av von Holtens utbetalinger

(35)

Nummerert liste over representantene

(38)

Representantenes forkl. på hva som er medgått etc.

(41)

Utligning av utgifter i anl. riksforsamlingen

(56)

Internt oversiktsnotat i 5. dep. (?)

(62)

Om fordeling av utgifter og forskudd etc.

Omslag

(65)

Brev til magistrater og byfogder 17.1.1815

(66)

Om hvordan alle utgifter skal utredes

(69)

Fra Trondhjem stift

(70)

Diverse dokumenter vedr. utgiftsfordeling

Til Christian Frederik fra von Holten

(72)

Smålenene, også overordentlig storting

(73)

Til 5. departement fra Akershus stift

(74)

Overordnet militært

(77)

Fra enheter over valgenhetene til Eidsvoll

Omslag

(81)

Oversikt fra Kristiansand stift

(82)

Didrik von Cappelen og Jørgen Aall

(90)

Regninger fra militære enkeltrepresentanter

Omslag

(93)

Akershusiske ridende jegerkorps

(94)

Akershusiske skarpskytterregiment

(97)

Artillerikorpset

(101)

Bergenhusiske infanteriregiment

(104)

Første trondhjemske infanteriregiment

(113)

Telemarkske infanteriregiment

(117)

Sønnafjelske dragonregiment

(118)

Sønnafjelske infanteriregiment

(122)

Telemarkske infanteriregiment

(124)

Annet Trondhjemske infanteriregiment

(128)

Trondhjemske dragonkorps

(131)

Vesterlenske infanteriregiment

(137)

Sjødefensjonen

(140)

Røros bergkorps

(143)

Opplandske infanteriregiment

(147)

Norske jegerkorps

(152)

Nordenfjelske infanteriregiment

(155)

Regninger fra sivile enkeltrepresentanter

Omslag

(158)

Akershus amt

(160)

Arendal by

(177)

Bergen by

(178)

Søndre Bergenhus amt

(191)

Nordre Bergenhus amt

(199)

Bratsberg amt

(214)

Buskerud amt

(221)

Christians amt

(222)

Kristiansund

(248)

Drammen

(253)

Fredrikshald

(258)

Fredrikstad

(260)

Holmestrand

(262)

Jarlsberg grevskap

(264)

Kragerø

(266)

Larvik grevskap - brev fra Diriks

(267)

Larvik grevskap

(276)

Molde by

(281)

Moss by

(283)

Lister og Mandal amt

(286)

Romsdals amt

(288)

Skien by

(292)

Smålenene amt

(293)

Trondheim by

(294)

Søndre Trondhjems amt

(297)

Nordre Trondhjems amt

(299)

Tønsberg by

(307)

Regninger fra valgmenn og andre

(309)

Saker om skyss

(321)

Andre spesielle regninger

(338)

Andre spesielle saker

(349)