Skannet arkivmateriale

Justisdepartementet, Lovarbeider, stykke 14, 1821 - 1829


Lovkomiteens utkast av 1821

Lov ang. formenn i tinglagene på landet

(2)

Lovkomiteens utkast av 1824

Lov ang. formenn i tinglagene på landet

(41)

Lov ang. formenn i kjøp- og ladesteder

(81)

Lovkomiteens utkast av 1825

Lov ang. formenn i kjøp- og ladest. og på landet

(137)

Lovkomiteens utkast av 1826

Lov ang. formenn i og utenfor kjøpstedene

(201)

Diverse dokumenter uten omslag

(339)

Erklæringer

I anledning lovkomiteens sirkulære av 7.9.1825

(654)

Diverse dokumenter uten omslag

(728)

Lovkomiteens utkast av 1829

Lov ang. formenn i og utenfor kjøpstedene

(1004)