Skannet arkivmateriale

Holck, Meidell, Hartvig, Brev, saker, dagbøker, diverse, stykke 1, 1798 - 1842


Ole Elias Holcks dagbøker

Fra reise mellom Leervig og Surendalen 1798

1798

(2)

Fra reise mellom Leervig og Drammen 1798

1798

(16)

Fra reise mellom Leervigen og Surendalen 1798

1798

(33)

Begynt 28. mai 1799

1799

(42)

Begynt 8. november 1799

1799

(51)

Begynt 8. november 1799

1800

(55)

Begynt 1. juni 1800

1800

(64)

Begynt 1. januar 1801

1801

(77)

Begynt 1. januar 1801

1802

(96)

Fra reise mellom Leerviig og Kongsvinger 1802

1802

(99)

Journal pour lan 1804

1804

(122)

Begynt 10. juli 1807

1807

(128)

Begynt 24. oktober 1807

1807

(151)

Begynt 24. oktober 1807

1808

(169)

Begynt 1. januar 1809

1809

(199)

Begynt 1. januar 1809

1810

(230)

Begynt 12. februar 1810

1810

(234)

Begynt 12. februar 1810

1811

(254)

Begynt 29. juli 1811

1811

(268)

Begynt 29. juli 1811

1812

(280)

Begynt 12. juni 1812

1812

(304)

Begynt 22. september 1812

1812

(320)

Begynt 22. september 1812

1813

(322)

Begynt 15. september 1813

1813

(336)

Begynt 15. september 1813

1814

(348)

Begynt 2. februar 1814

1814

(352)

Begynt 19. juni 1814

1814

(374)

Begynt 19. juni 1814

1815

(394)

Begynt 19. juni 1814

1816

(396)

Begynt 19. juni 1814

1817

(397)

Begynt 1. juli 1817

1817

(398)

Begynt 1. juli 1817

1818

(401)

Begynt 1. juli 1817

1819

(423)

Begynt 8. september 1819

1819

(424)

Begynt 8. september 1819

1820

(426)

Begynt 8. september 1819

1823

(427)

Begynt 8. september 1819

1824

(429)

Begynt 8. september 1819

1825

(436)

Begynt 8. september 1819

1826-1828

(439)

Begynt 8. september 1819

1830-1832

(440)

Begynt 8. september 1819

1832-1833

(441)

Begynt 8. september 1819

1833-1834

(442)

Begynt 8. september 1819

1835-1836

(443)

Begynt 8. september 1819

1837-1838

(444)

Begynt 8. september 1819

1838-1839

(445)

Fra reise til Stortinget 1839

1839

(446)

Tjenestebeskrivelse

(457)