Skannet arkivmateriale

Statsrådssekretariatet, Lover, anordninger m.v., stykke 1, 1814 - 1815


Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m.

(3)

1814

Forside

(4)

Innholdsfortegnelse

(5)

nr. 1

(8)

nr. 2

(10)

nr. 3

(12)

nr. 4

(14)

nr. 5

(18)

nr. 6

(20)

nr. 7

(22)

nr. 8

(24)

nr. 9

(25)

nr. 10

(27)

nr. 11

(29)

nr. 12

(30)

nr. 13

(32)

nr. 14

(34)

1815

Forside

(36)

Innholdsfortegnelse

(37)

nr. 1

(40)

nr. 2

(44)

nr. 3

(49)

nr. 4

(52)

nr. 5

(57)

nr. 6

(63)

nr. 7

(70)

nr. 8

(74)

nr. 9

(80)

nr. 10

(83)

nr. 11

(88)

nr. 12

(91)

nr. 13

(94)

nr. 14

(96)

nr. 15

(97)

nr. 16

(98)

nr. 17

(99)

nr. 18

(101)

nr. 19

(103)

nr. 20

(109)

nr. 21

(126)

nr. 22

(129)

nr. 23

(133)

nr. 24

(137)

nr. 25

(139)

nr. 26

(141)

nr. 27

(146)

nr. 28

(148)

nr. 29

(169)

nr. 30

(172)

nr. 31

(175)

nr. 32

(178)

nr. 33

(181)

nr. 34

(184)

nr. 35

(187)

nr. 36

(190)

nr. 37

(193)

nr. 38

(195)

nr. 39

(198)

nr. 40

(201)

nr. 41

(205)