Skannet arkivmateriale

Smith, Lauritz Andersen og Lauritz Lauritzen, Kopibøker, Kopibok 2, 1755 - 1766


Kopibok for kjøpmann Lars Smith

Notater

(2)

1755

(3)

1756

(16)

1757

(38)

1758

(57)

1759

(75)

1760

(91)

1761

(104)

1762

(111)

1763

(125)

1764

(131)

1765

(140)

1766

(150)