Skannet arkivmateriale

Smith, Lauritz Andersen og Lauritz Lauritzen, Kopibøker, Kopibok 1.1, 1740 - 1745


Brev fra Jan von de Velde, Bergen

13.08.1750

(2)

Udatert nota

(4)

Leiekontrakt vedkommende gården Vatne

21.01.1744

(5)

Kopibok for kjøpmann Lars Smith

1740-1744

(6)

1740

(9)

1741

(15)

1742

(42)

1743

(74)

1744

(105)

1745

(132)

Notater

(164)