Skannet arkivmateriale

Anker, Dokumentsamling, stykke 2.1, 1798 - 1801


Bernt Ankers kopibok 1798-1801

1798

(8)

1799

(83-84)

1800

(404-405)

1801

(652-653)