Skannet arkivmateriale

Ploug & Sundt, handelshuset, Kopibøker, Kopibok 11, 1822 - 1832


Kopibok for handelshuset Ploug & Sundt

1822

(1b-2a)

1823

(27b-28a)

1824

(72b-73a)

1825

(109b-110a)

1826

(147b-148a)

1827

(181b-182a)

1828

(211b-212a)

1829

(238b-239a)

1830

(271b-272a)

1831

(290b-291a)

1832

(309b-310a)

Register

(325b-326a)

Notater

(upaginert)