Skannet arkivmateriale

Ploug & Sundt, handelshuset, Kopibøker, Kopibok 10, 1816 - 1822


Kopibok for handelshuset Ploug & Sundt

1816

(1a)

1817

(31b-32a)

1818

(89b-90a)

1819

(139b-140a)

1820

(181b-182a)

1821

(233b-234a)

1822

(282b-283a)

Register

(309b-310a)