Skannet arkivmateriale

Ploug & Sundt, handelshuset, Kopibøker, Kopibok 8, 1797 - 1804


Kopibok for handelshuset Ploug & Sundt

1797

(1a)

1798

(14b-15a)

1799

(68b-69a)

1800

(108b-109a)

1801

(162b-163a)

1802

(198b-199a)

1803

(245b-246a)

1804

(285b-286a)

Register

(upaginert)