Skannet arkivmateriale

Ploug & Sundt, handelshuset, Kopibøker, Kopibok 7, 1793 - 1797


Kopibok for handelshuset Ploug & Sundt

1793

(1a)

1794

(47b-48a)

1795

(115b-116a)

1796

(173b-174a)

1797

(220b-221a)

Register

(258b-259a)