Skannet arkivmateriale

Ploug & Sundt, handelshuset, Kopibøker, Kopibok 2, 1770 - 1775


Kopibok for handelshuset Ploug & Sundt

1770

(1a)

1771

(12b-13a)

1772

(33b-34a)

1773

(70b-71a)

1774

(98b-99a)

1775

(136b-137a)

Register

(140b-upag.)