Skannet arkivmateriale

Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager, Generalforsamlings- og styreprotokoller, stykke 1.4, 1934 - 1950


Generalforsamling

1934

(1)

1935

(8-9)

1936

(16-17)

1937

(20-21)

1938

(24-25)

1939

(28-29)

1940

(upaginert)

1941

(34-35)

1942

(36-37)

1943

(38-39)

1944

(40-41)

1945

(42-43)

1946

(44-45)

1947

(48-49)

1948

(52-53)

1949

(54-55)

1950

(58-59)