Skannet arkivmateriale

Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager, Generalforsamlings- og styreprotokoller, stykke 1.1, 1899 - 1905


Aksjetegning

(2)

Konstituerende generalforsamling

1899.04.14

(4)

Referat fra direksjonsmøter

1899

(11)

1900

(30)

1901

(56)

1902

(69)

1903

(79)

1904

(87)

1905

(94)