Skannet arkivmateriale

Anker, Dokumentsamling, stykke 1.1, 1786 - 1790


Bernt Ankers kopibok 1786-1790

1786

(17)

1787

(280-281)

1788

(429-430)

1789

(570-571)

1790

(717-718)