Skannet arkivmateriale

Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 88, 1586 - 1587


RA-diplom papir

22. juli 1586

(2)

15. september 1586

(7)

22. september 1586

(12)

30. september 1586

(16)

27. oktober 1586

(20)

31. oktober 1586

(24)

4. november 1586

(28)

1. desember 1586

(32)

17. januar 1587

(36)

19. januar 1587

(40)

28. januar 1587

(44)

12. februar 1587

(49)

18. februar 1587

(53)

25. mars 1587

(57)

28. mars 1587

(62)

24. april 1587

(67)

28. april 1587

(71)

8. mai 1587

(75)

12. mai 1587

(80)

8. juni 1587

(85)

12. juni 1587

(90)

14. juni 1587

(94)

17. juni 1587

Austråt på Jæren

(99)

17. juni 1587

Huseby i Røyken

(106)

22. juni 1587

(110)

10. september 1587

(114)

15. september 1587

(118)

15. november 1587

(123)

28. desember 1587

Original

(130)

28. desember 1587

Avskrift

(134)