Skannet arkivmateriale

Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 79, 1576 - 1577


RA-diplom papir

15. januar 1576

(2)

3. februar 1576

(6)

4. februar 1576

(10)

2. mai 1576 (tidligere 3. mai)

(14)

18. juli 1576

(19)

18. juli 1576 (ved 18. juni 1552)

(25)

September 1576

(26)

17. oktober 1576

(30)

3. februar 1577 (tidligere 4. februar)

(34)

5. februar 1577

(38)

7. mars 1577

(43)

26. mars 1577

(47)

1. april 1577

(51)

13. mai 1577

(55)

31. mai 1577

(61)

3. juli 1577

Original

(65)

3. juli 1577

Avskrift

(70)

11. juli 1577

(74)

23. september 1577

(78)

1. november 1577

(82)

15. november 1577

(86)

Uten dag 1577

(93)