Skannet arkivmateriale

Christie, Wilhelm Frimann Koren, Korrespondanse m.m., stykke 5, 1815 - 1816


Dagbok 1815

Omslag og løse vedlegg

(3)

mai

(6)

juni

(15)

juli

(32)

august

(54)

september

(74)

oktober

(90)

Stortingssaker 1815-1816

Omslag

(105)

E3a: Reglementet

(106)

E3b: Diettpenger

(112)

E3c: Grunnlovsforslag av Schiøtz, Stort.s sammens.

(129)

E3d: Reglement for Riksretten

(145)

E3e: Høyesterett

(159)

E3f: Stortingets åpning

(168)

E3g: Stortingets oppløsning

(177)

E3h: Notater fra presidentstolen

(183)

Stortingets avslutning

(211)

E3i: Riksakten og Sverige

(218)

E3j: Protokoll-komiteen

(239)

E3k: "Lowzow" - fra Karl Johan til Essen

(255)

E3l: Oppgjør med Danmark

(261)

E3m: Ordener - norsk ridderorden

(267)

E3n: Flagget

(272)

E3o: Verneplikt

(277)

E3o: Nordlandshandel

(300)

E3p: Pengevesen og Norges Bank

(304)

E3q: Landskatten og skatteloven

(539)

E3r: Budsjettet, statslån

(553)

E3s: Gasjer, pensjoner og apanasjer

(558)

E3t: Geistlige lønninger

(573)

E3u: Benefisert gods

(581)

E3v: Friskyss

(587)

E3w: Matrikler

(602)

E3x: Sagbruk

(610)

E3y: Krokskogen

(615)

E3z: Vallø og Modum

(620)

E3ø: Postvesen

(626)

Lovkomiteen

(635)

Kommisjoner og ubesvarte brev

E4

(641)

Forslag: Anordn. for Stortingets innvortes politi

(711)

Christies referat av stortingsforhandl. 1815-1816

(738)