Skannet arkivmateriale

Generalpostdireksjonen 1719-1814, Pakkesaker, stykke 25 (lit. B), 1752 - 1754


Tittelblad

(3)

Postruter

Trondheim-Christiania

(4)

Christiania-Bergen

(11)

Stavanger-Kristiansand

(19)

Kristiansand-Arendal

(25)

Arendal-Brevik-Christiania

(26)

Christiania-Fredrikshald-svenskegrensen

(34)

Summarisk beregning over kostnader

For nærværende og følgende tid

(38)

Når skysspenger skal betales og postryttere lønnes

(47)

Postmestere

(51)