Skannet arkivmateriale

A/S Strømsø Bensinstasjon, A Referatprotokoller, stykke 1, 1933 - 1938


Konstituerende generalforsamling

1933.03.24

(2)

Vedtekter

1933.03.24

(3)

Styremøte

1933.06.06

(4)

Melding til firmaregister

1933.06.23

(5)

Ekstraordinær generalforsamling

1934.05.02

(7)

1934.05.12

(11)

Generalforsamling

Styremøte

1934.10.27

(12)

Årsberetning

1933

(13)

Vedtekter

1933.03.24

(14)

Generalforsamling

1935.04.29

(15)

Styremøte

1935.04.29

(16)

Årsberetning

1934

(17)

Styremøte

1935.08.14

(18)

Generalforsamling

1936.03.23

(19)

Årsberetning

1935

(21)

Generalforsamling

1937.05.05

(22)

Styremøter

September og mai

1937-1938

(23)

Regnskap

1937

(24)

Forhandlingsmøte mellom Strømsø bensinstasjon

og Drammens Kjører og Lagerarbeiderforening

1937

(25)

Overenskomst mellom Strømsø bensinstasjon

og Norsk Transportarbeiderforbund

1936

(26)

Revisors innberetning

Fratredelse av styret

1937-1938

(29)

Ekstraordinær generalforsamling

1941.10.16

(47)

Generalforsamling

1942.05.19

(56)