Skannet arkivmateriale

Nor Hotellkompani A/S, A Referatprotokoller, stykke 1, 1948 - 1855


Konstituerende generalforsamling

1948.10.15

(2)

Vedtekter

1948.10.15

(3)

Styremøter

November til februar

1948-1949

(5)

Styremøte

1949.05.24

(6)

Revisors innberetning

1948

(7)

Styremøter

Juni til november

1949

(9)

Regnskap pr. 31 mars

1950

(10)

Styremøte

1949.11.25

(11)

1950.01.05

(12)

1950.04.22

(13)

Generalforsamling

1950.05.05

(14)

Styremøter

Mai til desember

1950

(18)

Styremøte mars

Generalforsamling april

1951

(19)

Styremøte

1951.09.03

(22)

Generalforsamling

1952.03.31

(23)

Styremøte mars

Generalforsamling mars

1952

(25)

Ekstraordinær generalforsamling juni

1952

(26)

Styremøter

Juni til september

1952

(27)

Styremøte

1952.10.15

(28)

Styremøter

Oktober til januar

1952-1953

(29)

Styremøte

1953.06.15

(30)

Generalforsamling

1953.07.16

(31)

Styremøte

1953.07.16

(33)

Taps- og vinningskonto

1953.12.31

(34)

Styremøte

1954.01.05

(35)

Generalforsamling

1954.07.09

(36)

Styremøte

1954.11.24

(37)

Program for Nor og Vacuums overtagelse av

Nor Turisthotell, Oppdal

1954

(38)

Ektraordinær generalforsamling

1954.11.24

(42)

1955.06.05

(43)