Skannet arkivmateriale

Esso Norge A/S, Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller, stykke 3.4, 1977 - 1993


Referat fra bedriftsforsamlingen

1977

(2)

1978

(4)

1979

(10)

1980

(18)

1981

(24)

1982

(30)

1983

(38)

1984

(48)

1985

(56)

1986

(67)

1987

(76)

1988

(80)

1989

(82)

1990

(87)

1991

(90)

1992

(92)

1993

(94)