Skannet arkivmateriale

Esso Norge A/S, Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller, stykke 1.1, 1958 - 1959


Board minutes

June

1958

(1)

July

1958

(11)

August

1958

(30)

September

1958

(37)

October

1958

(47)

November

1958

(60)

December

1958

(73)

January

1959

(78)

February

1959

(84)

March

1959

(92)

April

1959

(100)

May

1959

(103)

June

1959

(111)

July

1959

(115)

August

1959

(123)

September

1959

(127)

October

1959

(133)

November

1959

(142)

December

1959

(153)