Skannet arkivmateriale

Østlandske Petroleumscompagni A/S, Aa Møtebøker og referatprotokoller, Protokoll 1.3, 1892 - 1905


Direksjonsmøter

November

1892

(1-2)

November til februar

1892-1893

(3-4)

Februar

1893

(5-6)

Februar til mars

1893

(9-10)

Mars

1893

(11-12)

Mars til april

1893

(13-14)

April

1893

(15-16)

April til mai

1893

(17-18)

Mai

1893

(19-20)

Juni

1893

(25-26)

Juni til juli

1893

(27-28)

Juli til august

1893

(31-32)

August til september

1893

(33-34)

September til oktober

1893

(35-36)

Oktober

1893

(37-38)

November

1893

(39-40)

Desember

1893

(41-42)

Januar

1894

(43-44)

Januar til februar

1894

(45-46)

Februar til mars

1894

(47-48)

Mars

1894

(49-50)

Mars til april

1894

(51-52)

April

1894

(53-54)

Mai

1894

(55-56)

Juni til juli

1894

(57-58)

Juli

1894

(59-60)

Juli til august

1894

(61-62)

August

1894

(63-64)

August til oktober

1894

(65-66)

Oktober til november

1894

(67-68)

November

1894

(69-70)

Desember

1894

(71-72)

Januar til februar

1895

(75-76)

Februar

1895

(77-78)

Februar til mars

1895

(79-80)

Mars

1895

(81-82)

April

1895

(83-84)

April til mai

1895

(87-88)

Mai

1895

(89-90)

Juni

1895

(93-94)

Juli

1895

(95-96)

Juli til august

1895

(97-98)

August

1895

(99-100)

September til oktober

1895

(101-102)

Oktober

1895

(103-104)

November

1895

(105-106)

November til desember

1895

(107-108)

Januar

1896

(109-110)

Februar

1896

(113-114)

Februar til april

1896

(115-116)

April til mai

1896

(117-118)

Mai til juni

1896

(119-120)

Juni til juli

1896

(121-122)

Juli

1896

(123-124)

Juli til august

1896

(125-126)

September

1896

(127-128)

Oktober

1896

(131-132)

November til desember

1896

(135-136)

Januar

1897

(137-138)

Februar til mars

1897

(139-140)

Mars

1897

(141-142)

Mars til april

1897

(143-144)

April til mai

1897

(145-146)

Mai

1897

(147-148)

Mai til juli

1897

(149-150)

Juli

1897

(151-152)

Juli til august

1897

(153-154)

August til september

1897

(155-156)

Oktober til november

1897

(157-158)

November til desember

1897

(159-160)

Desember til januar

1897-1898

(161-162)

Februar

1898

(163-164)

Mars til mai

1898

(165-166)

Juni

1898

(167-168)

Juli

1898

(169-170)

Juli til september

1898

(171-172)

September

1898

(175-176)

Oktober til november

1898

(177-178)

Desember

1898

(179-180)

Januar

1899

(181-182)

Februar til april

1899

(183-184)

Mai

1899

(185-186)

Juni til juli

1899

(187-188)

Juli

1899

(189-190)

August

1899

(191-192)

September til oktober

1899

(193-194)

November

1899

(195-196)

November til desember

1899

(197-198)

Januar

1900

(199-200)

Januar til februar

1900

(201-202)

Februar til mars

1900

(203-204)

Mars

1900

(205-206)

Mars til april

1900

(207-208)

April

1900

(209-210)

April til mai

1900

(211-212)

Mai til juni

1900

(213-214)

Juni til juli

1900

(215-216)

Juli til august

1900

(217-218)

August til september

1900

(219-220)

September til oktober

1900

(221-222)

Oktober til desember

1900

(223-224)

Desember

1900

(225-226)

Januar til februar

1901

(227-228)

Februar til mars

1901

(229-230)

April til mai

1901

(231-232)

Mai til juni

1901

(233-234)

Juni til juli

1901

(235-236)

Juli

1901

(237-238)

Juli til august

1901

(239-240)

August til september

1901

(241-242)

September til oktober

1901

(243-244)

Oktober til november

1901

(245-246)

November

1901

(247-248)

November til desember

1901

(249-250)

Desember til januar

1901-1902

(251-252)

Januar

1902

(253-254)

Januar til februar

1902

(255-256)

Mars til april

1902

(257-258)

April

1902

(261-262)

April til mai

1902

(263-264)

Mai til juni

1902

(265-266)

Juni

1902

(267-268)

Juli

1902

(269-270)

Juli til august

1902

(271-272)

August til september

1902

(273-274)

September til oktober

1902

(275-276)

Oktober til november

1902

(277-278)

November til desember

1902

(279-280)

Desember til januar

1902-1903

(281-282)

Januar til februar

1903

(283-284)

Februar til mars

1903

(285-286)

Mars til april

1903

(287-288)

April

1903

(289-290)

Mars

1903

(291-292)

Mai til juni

1903

(293-294)

Juni

1903

(295-296)

Juli

1903

(297-298)

Juli til august

1903

(299-300)

August til september

1903

(301-302)

September til oktober

1903

(303-304)

Oktober

1903

(305-306)

Oktober til november

1903

(307-308)

November til desember

1903

(309-310)

Desember

1903

(311-312)

Desember til januar

1903-1904

(313-314)

Januar til februar

1904

(315-316)

Februar til mars

1904

(317-318)

Mars til april

1904

(319-320)

April til mai

1904

(321-322)

Mai til juni

1904

(323-324)

Juni

1904

(325-326)

Juli

1904

(327-328)

Juli til august

1904

(329-330)

August til september

1904

(331-332)

September til oktober

1904

(333-334)

Oktober til november

1904

(335-336)

November til desember

1904

(337-338)

Desember

1904

(339-340)

Januar

1905

(341-342)

Februar

1905

(343-344)

Februar til mars

1905

(345-346)

Mars

1905

(347-348)

April

1905

(349-350)

April til mai

1905

(351-352)

Mai til juni

1905

(353-354)

Juni

1905

(355-356)

Juli til august

1905

(357-358)

August

1905

(359-360)

September

1905

(361-362)

September til oktober

1905

(363-364)

Oktober

1905

(365-366)

November

1905

(367-368)

November til desember

1905

(371-372)

Liste over innkjøp

1892-1901

(373-374)

Betingelser for leveranser til Fyrvesenet

1892-1901

(upaginert)