Skannet arkivmateriale

A/S Vestlandske Petroleumscompani, Aa Generalforsamlinger og styreprotokoller, Protokoll 1.5, 1934 - 1938


Generalforsamling

Vestlandske Petroleumscompagni

1934

(2)

Ekstraordinær generalforsamling

Vestlandske Petroleumscompagni

1934.11.27

(27)

Generalforsamlinger

VPC, Norsk-Amerikansk Mineraloljeco.

1938

Norsk-Amerikansk Petroleumsco.

(52)