Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.110, 1799 - 1800


Alfabetisk register

1799-1800

(1)

Kronologisk register

1799

(115)

1800

(upaginert)