Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.109, 1794 - 1796


Alfabetisk register

1794-1796

(1)

Kronologisk register register

1794

(119)

1795

(upaginert)

1796

(upaginert)