Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.107, 1783 - 1785


Alfabetisk register

1783-1785

(1)

Kronologisk register

1783

(upaginert)

1784

(upaginert)

1785

(upaginert)