Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.106, 1781 - 1782


Alfabetisk register

1781-1782

(2)

Kronologisk register

1781

(70)

1782

(134)

Diverse resolusjoner

1765-1780

(197)