Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.104, 1773 - 1780


Alfabetisk register

1773-1780

(upaginert)

Kronologisk register

1773

(1a)

1774

(19)

1775

(39)

1776

(60)

1777

(82)

1778

(116)

1779

(146)

1780

(181)