Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.101, 1755 - 1765


Alfabetisk register

1755-1765

(upaginert)

Kronologisk register

1755

(1)

1756

(24)

1757

(47)

1758

(72)

1759

(98)

1760

(174)

1761

(190)

1762

(209)

1763

(225)

1764

(240)

1765

(256)

Alfabetisk register forts.

1765

(273)