Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.98, 1729 - 1736


Alfabetisk register 1

1729-1736

(upaginert)

Alfabetisk register 2

1729-1736

(upaginert)

Kronologisk register

1729

(1)

1730

(25)

1731

(43)

1732

(55)

1733

(65)

1734

(79)

1735

(97)

1736

(114)