Skannet arkivmateriale

Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.2, 1720


Register

1720

Januar-juni

(upaginert)

Forestillinger og resolusjoner

Nr. 1-5

1720

Januar-juni

(1)

Nr. 6-10

1720

Januar-juni

(32)

Nr. 11-15

1720

Januar-juni

(71)

Nr. 16-20

1720

Januar-juni

(107)

Nr. 21-25

1720

Januar-juni

(135)

Nr. 26-30

1720

Januar-juni

(163)

Nr. 31-35

1720

Januar-juni

(207)

Nr. 36-40

1720

Januar-juni

(251)

Nr. 41-45

1720

Januar-juni

(283)

Nr. 46-50

1720

Januar-juni

(307)

Nr. 51-55

1720

Januar-juni

(335)

Nr. 56-60

1720

Januar-juni

(390)

Nr. 61-65

1720

Januar-juni

(430)

Nr. 66-70

1720

Januar-juni

(454)

Nr. 71-75

1720

Januar-juni

(482)

Nr. 76-80

1720

Januar-juni

(512)

Nr. 81-85

1720

Januar-juni

(536)

Nr. 86-90

1720

Januar-juni

(586)

Nr. 91-95

1720

Januar-juni

(622)

Nr. 96-100

1720

Januar-juni

(656)

Nr. 101-105

1720

Januar-juni

(678)

Nr. 106-110

1720

Januar-juni

(702)

Nr. 111-115

1720

Januar-juni

(722)

Nr. 116-120

1720

Januar-juni

(749)

Nr. 121-125

1720

Januar-juni

(773)

Nr. 126-130

1720

Januar-juni

(812)

Nr. 131-135

1720

Januar-juni

(836)

Nr. 136-140

1720

Januar-juni

(864)

Nr. 141-145

1720

Januar-juni

(917)

Nr. 146-150

1720

Januar-juni

(954)