Skannet arkivmateriale

Modums Blaafarveværk, 2. periode 1786-1859, Møter, styring, kontrakter, stykke 63, 1827 - 1849


Fortegnelse over akkorder

Avsluttet 30. sep. 1826 for året 1827

(2)

Avsluttet 27. okt. 1827 for året 1828

(12)

Avsluttet 30. aug. 1828 for året 1829

(43)

Avsluttet 31. okt. 1829 for året 1830

(54)

Avsluttet 31. aug. 1830 for året 1831

(65)

Diverse akkorder 1833-1841

(69)

Utskrift av Modums auksjonsprotokoll

1828

(82)

1829

(90)

1830

(106)

1831

(110)

1835

(128)

Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres

Forretning 27. juni 1829 for året 1830

(140)

Forretning 31. oktober 1829 for året 1830

(148)

Forretning 17. juli 1830 for året 1831

(155)

Forretning 17. september 1831 for året 1832

(168)

Fragment av kontraktsprotokoll

1830-1832

(182)

Diverse

(186)

Oppgave over transporter m.m., forrettet i 1830

(193)

Fortegnelse over materialleveranser, transporter

For året 1832

(196)

For året 1833

(200)

For året 1834

(210)

Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres

For året 1841

(216)

For året 1842

(221)

For året 1843

(223)

For året 1846

(225)

For året 1847

(228)

For året 1848

(231)

Diverse

(242)

Tømmerakkorder 1835-1837

(245)