Skannet arkivmateriale

Modums Blaafarveværk, 2. periode 1786-1859, Produksjons- og driftsberetninger, stykke 325, 1842 - 1848


Berigt over arbeiderne ved farveverket

1842-1848

(2)