Skannet arkivmateriale

Modums Blaafarveværk, 2. periode 1786-1859, Produksjons- og driftsberetninger, stykke 324, 1839 - 1841


Berigt over arbeiderne ved farveverket

1839-1841

(2)